Preguntes Freqüents

Tens alguna pregunta? Potser la pugues trobar en aquest llistat.

Finestres d'una o de dues fulles amb una obertura lateral total. El principal avantatge, és el seu tancament completament hermètic que afavoreix un major nivell d'aïllament tèrmic i acústic. Amb aquests sistemes de fusteria, tenim multitud de combinacions constructives, d'obertura i de ferratges.

Finestres que s'obrin inclinant-se lleugerament d'a dalt a a baix cap a l'interior. La seua obertura total no és possible, per la qual cosa no permeten apuntar-se. Se solen utilitzar en oficines, banys i garatges.

Es denominen finestres oscil·lobatents a les finestres que tenen dues possibilitats d'eix de gir per a la seua obertura, un de vertical i un altre horitzontal, de manera que des de la mateixa manovella (cremona) es pot optar per obrir en una forma o una altra amb un simple gir. És a dir, que al tradicional sistema d'obertura practicable amb gir sobre l'eix vertical, se li ha agregat una funcionalitat abatible, que ens permet configurar l'obertura de cada finestra de dues formes: superior i lateral, la qual cosa possibilita escollir el tipus de ventilació.

En les finestres corredissa les fulles es llisquen de forma horitzontal. Aquest tipus de fusteria no ocupa espai addicional en obrir-se. Entre els seus inconvenients: l'angle d'obertura està limitat a una fulla, el 50 per cent de la finestra romandrà tancat, el tancament no sol ser tan estanc com el d'una practicable i cal retirar les fulles del marc per a una neteja total.

Les finestres corredisses elevables basen el seu funcionament en un sistema en el qual les fulles es munten amb un mecanisme que permet l'elevació de la mateixa en la maniobra d'obertura i el descens en la de tancament, de manera que la porta tancada descansa sobre juntes d'estanqueïtat longitudinals inferiors i superiors produint-se el seu enclavament en qualsevol posició.

La balconera oscil·loparal·lela reuneix el sistema corredís amb el practicable i l'oscil·lobatent. En definitiva totes les solucions en un mateix sistema. El seu sistema de tancament a pressió és molt eficient. Només disponible amb fulla vista.

Un parasol o gelosia és un sistema de protecció solar format per una llepe fabricada en PVC o alumini, que serveix per a cobrir superfícies arquitectòniques.

Les cortines de vidre són un tancament panoràmic envidrat sense perfils verticals, ideals per a aprofitar i donar valor als espais oberts del seu habitatge o negoci. És el sistema d'envidrament més acceptat en la majoria de les comunitats de veïns, gràcies a la seua versatilitat en la fabricació. Aquesta classe de tancament aporta als usuaris espais més acollidors i confortables sense renunciar al disseny, l'estètica i la funcionalitat.

Les baranes de vidre destaquen pel seu disseny, transparència i minimalisme. Utilitzant un únic perfil d'alumini és possible realitzar tres tipus d'instal·lació: en superfície, embotida o lateral.

La funció essencial de les mallorquines d'alumini és combinar la contrafinestra de l'habitatge amb la persiana. Les llepes de les mallorquines d'alumini poden ser fixes o orientables, posseint aquestes últimes un triple ajust per a evitar la llum entre llepes i així oferir la màxima comoditat a l'interior de la llar.

Els sostres amb panells fixos, són ideals per a ampliar un saló, la cuina, protegir el seu vehicle dels canvis climàtics, o fins a fins i tot crear un despatx o sala de jocs per als més xicotets de la casa, oferint sobretot un aïllament termoacústic d'alta resistència i instal·lant una manta de ceradel, evitem filtracions d'aigua i aconseguim un major aïllament tèrmic/acústic.

Amb un sostre mòbil, gaudirà durant tot l'any de la seua piscina, terrasses, patis, tancant-ho per a protegir-se de la pluja, o deixant-ho obert i passar una agradable vetlada sota la càlida brisa del les nits d'estiu, ja que permet una obertura de fins al 75% del total d'espai, cobrint-ho amb materials com el policarbonat o un vidre resistent als impacte, i així, al mateix temps, poder gaudir dels llocs que li envolten.

Els sostres mòbils, li donen l'opció d'instal·lar-los de forma manual o amb motor i comandament a distància per a una senzilla i còmoda obertura del producte.

Les persianes són elements solidaris a la finestra que normalment van col·locats en ella de fàbrica. Els avantatges que podem traure d'aquest element, a més de l'òbvia d'enfosquir l'habitació quan volem descansar i en l'exterior hi ha llum, són l'augment del factor solar i la millora de la transmitància tèrmica.

Els tendals són elements que poden incidir sobre el factor solar podent reduir-ho a 0 si està correctament posicionat, però amb l'avantatge que deixaria passar la llum solar.

Amb aquests elements cal tenir en compte que hi ha dies que no es podran usar a causa del vent, ja que aquests elements són fràgils.

La transmitància tèrmica de la finestra determina la pèrdua (hivern) o guany (estiu) tèrmica que hi haurà entre la part interior i exterior del tancament deguda única i exclusivament a la diferència de temperatures.

La transmitància tèrmica es realitza mitjançant un càlcul proporcional dels components de la finestra, marc i vidre. D'aquesta forma, el vidre en aquest cas serà el factor determinant per a aconseguir el major estalvi energètic.

En aquest aspecte cal tenir en compte que diferents sistemes de fusteria, amb diferents materials, tindran diferents proporcions marque/vidre. En qualsevol cas, el marc és sempre el punt feble d'aquesta unió pel que interessa que el marc represente el menor percentatge possible de la finestra, així com que aquest tinga un baix coeficient de transmitància tèrmica.

La permeabilitat a l'aire determina el flux d'aire que hi haurà entre l'exterior i l'interior de la finestra. Per aquest flux d'aire es perd la major quantitat de calor entre les dues parts de l'habitatge.

En aquest cas, cal tenir en compte dos factors:

  • Permeabilitat a l'aire quan la finestra és nova.
  • Estabilitat dimensional de la finestra: Açò ve determinat pel material del que està composta la finestra (plàstic/metall) que determinarà la seua durabilitat amb el pas del temps.

Aquests dos factors van a determinar la permeabilitat de la finestra al llarg de la vida útil de la mateixa. Pel que d'una banda cal seleccionar una finestra amb la menor permeabilitat a l'aire possible i per un altre triar una finestra d'un material de la més durada possible.

El factor solar és un tercer element que, depenent de la ubicació del tancament, tant en termes geogràfics (clima) com en tèrmics d'orientació (nord, sud, est o oest), determinaran la millor opció.

El factor solar representa l'energia solar que travessa el vidre del total de l'energia que incideix. Per a cada zona climàtica s'ha de requerir una finestra amb diferent factor solar per a ajudar a calfar l'habitatge o protegir-la del sobrecalentament.

L'elecció d'una finestra adequada pansa perquè és lluminosa.

Una finestra és lluminosa quan el percentatge de vidre és el major possible , d'aquesta forma deixarà passar molta llum. Per açò s'ha de triar una fusteria en la qual el nus marque/fulla tinga la menor amplària possible.

L'aïllament acústic és un factor molt important , sobretot en ambients urbans. L'aïllament o atenuació acústica ens indica el que van a ser “silenciats” els sorolls de l'exterior.

La millora acústica s'aconsegueix principalment controlant dos factors:

  • La permeabilitat a l'aire siga molt baixa (Classe 4): En ocasions, el soroll “extra” travessa els tancaments perquè aquests realment no tanquen de manera hermètica. D'aquesta forma, l'elecció d'una finestra amb alta permeabilitat a l'aire, i un material que garantisca que aquesta permeabilitat es va a mantenir amb el temps, és de gran importància.
  • Vidre d'altes prestacions acústiques: L'elecció de vidres laminats, l'ús de diferents espessors en les llunes, etc. fan que les prestacions acústiques milloren substancialment.

En cas d'incendi se susciten diferents riscos:

  • Risc d'intoxicació en el cas que els materials que s'incendien siguen tòxics en la seua composició.
  • Risc que les vies de fuita queden obstruïdes perquè les portes o finestres queden inutilitzades, etc.

L'elecció correcta és optar per una finestra fabricada en un material resistent al foc i que en la seua composició no continga materials tòxics.

La millor elecció en aquest cas és sempre una finestra d'alumini, ja que té la temperatura de fusió més alta entre els materials que s'utilitzen per a fabricar finestres, i no conté elements tòxics en la seua composició.

L'elecció d'una finestra o una porta és molt important a l'hora de dificultar els robatoris, atès que van a proporcionar la resistència necessària per a evitar els mateixos.

Així mateix cal triar un vidre concorde que proporcione la seguretat adequada a l'ús que es va a donar al tancament. Per aquest motiu, en finestres i portes fàcilment accessibles cal triar un material resistent a la fracció, que vindrà determinat principalment per la resistència del mateix.

El material utilitzat per a fabricar finestres més segures és l'alumini, ja que és el que major resistència aporta. Paral·lelament a l'elecció del material, cal triar un vidre d'acord, d'aquesta forma els vidres laminats són els que més resistència ofereixen, augmentant aquesta amb l'espessor de les llunes.

A més del material amb el qual està fabricada la finestra i el vidre cal triar un ferratge que proporcione la seguretat adequada, i en la seua elecció s'han de tenir en compte el nombre de punts de tancament que es col·loquen i pel tipus de tancaments.

El trencament de pont tèrmic (RPT) en les finestres d'alumini és una de les característiques principals a l'hora d'obtenir els millors estàndards d'aïllament tèrmic. Un pont tèrmic és una zona on es transmet més fàcilment la calor, per les característiques del material o pel seu espessor. Açò ocorre en les finestres de vidre aïllant amb marc d'alumini. El doble cristall és un aïllant molt bo, però l'alumini és un metall conductor, i pot deixar escapar una xicoteta part de calor. És per açò que a l'hivern poden aparèixer xicotetes gotes d'aigua condensada en els marcs de la finestra.

Per a evitar aquesta transmissió de calor, s'usa el trencament de pont tèrmic. Consisteix a evitar que la cara interior i exterior tinguen contacte entre si, intercalant un mal conductor, amb el que es redueixen molt la pèrdues. Per a les finestres d'alumini sol utilitzar-se un perfil separador de plàstic embotit en el propi perfil d'alumini que conforma la finestra.

Els avantatges de l'ús del trencament de pont tèrmic són:

  • L'estalvi d'energia. La legislació és cada vegada més estricta en matèria d'eficiència energètica dels edificis ja que l'objectiu és reduir l'emissió de CO2.
  • La limitació de la condensació. En climes freds quan la temperatura exterior és molt baixa i a l'interior hi ha una humitat relativa elevada, es dóna el fenomen de la condensació sobre els perfils interiors. Açò és a causa que la temperatura del perfil interior està per sota del punt de rosada. Amb el trencament del pont tèrmic s'aconsegueix elevar la temperatura superficial del perfil interior, en conseqüència es restringeix l'aparició de la rosada.
  • Permet que l'acabat interior i exterior de les finestres puga ser diferent, permetent així mantenir l'estètica exterior de l'edifici i donar al seu habitatge un estil propi i diferenciat.
  • Compleix amb les exigències tant del Protocol de Kyoto com del nou Codi Tècnic de l'Edificació.

Sol·licitem el seu permís per obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Política de Cookies